Bu Sayfa bas

Evde Sağlık Birimi

Evde Sağlık Hizmetleri

Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridir.

Bu amaç itibariyle Merkezimiz “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.

Hangi Hastalara Hizmet Verilir?

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde bir Diş Hekimi (FATİH ATALAN), bir Hemşire(MUHABBAT EROL), bir Diş Protez Teknisyeni(GÜVEN GÜZELKÜÇÜK),

bir ulaştırma elemanı (SAİM DEMİREL)görev  yapmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki koordinasyon merkezinin

444 38 33

numaralı telefonuna veya Merkezimiz bünyesindeki ilgili birim telefonlarına

0436 2129214

müracaat ile sözlü olarak veya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi veya Aile Hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

Başvuru işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı, tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.

Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın dijital ortamda kayıtları yapılarak, sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları şimdiye kadar yaşadığı sağlık sorunları, halen devam eden hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur.

Daha sonra, hastamızı sürekli takip eden bir hekim mevcut ise bu hekimin önerileri doğrultusunda, böyle bir hekim mevcut değil ise görevli Diş Hekimi görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir.

Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.

Hasta Ziyaretleri Hangi Sıklıkla Yapılır? Ve Ne Kadar Sürer?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak mesai saatleri içerisinde yürütülür. Hasta  durumuna göre önceden hazırlanan plan doğrultusunda hastalar ziyaret edilerek ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilir. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda görevli Diş Hekim tarafından belirlenir. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları sona erene kadar gerekli bütün ağız ve diş sağlığı hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü

Evde Sağlık Hizmetleri

Koordinasyon Merkezi

444 38 33

Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0436 212 92 14

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musadsm.gov.tr/?page_id=850