Bu Sayfa bas

Hasta Hakları

a)Hasta Hakları

 

 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan

hizmet alma hakkı vardır.

 • Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır.

 

 • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan doktorların

ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

 • Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
 • Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.
 • Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 • Hastanın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü sıhhî şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir

ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

 • Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

 

 1. Hasta Sorumlulukları

Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

 

Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 

Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

c- Hekim/Sağlık Çalışanın Hakları

 

Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Nitelikli Bir Eğitim Görme ve Kendini Yenileme Hakkı

 

Hekimlerin Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı

Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı

Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama hakkı

 

Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı

Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi ve Ailelerinin Sağlığını Koruma Hakkı

Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı

Hekimlerin/Sağlık Çalışanının Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı

Tanıklıktan Çekilme Hakkı

Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı

Hekimin Danışma/ Konsültasyon İsteme Hakkı

İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı

Hastalara Yeterli Zaman Ayırma Hakkı

Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı

 

Hekim / Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları:

Hastalığı Belirleme (Tanı-Teşhis) Sorumluluğu,

Tedavi Yöntemini Seçme ve Uygulama Sorumluluğu,

Hastayı ve Yakınlarını Aydınlatma ve Onamlarını Alma Sorumluluğu,

Aldatmama ve Yanıltmama Sorumluluğu,

Sır Saklama ve İhbar (Haber Verme) Sorumluluğu,

Kayıt Tutma Sorumluluğu,

Yüksek Özen Gösterme Sorumluluğu,

Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu

Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlememe Sorumluluğu,

Zorunlu Acil Müdahale Sorumluluğu,

Bilirkişilikle İlgili Cezai Sorumluluklar         

 

A)BAŞVURU İŞLEMLERİ

İNTERNETTEN RANDEVU İŞLEMLERİ (MHRS):

 1. İnternetten Randevu Alma

Muayene olmak istediğiniz hastanenin web adresine ya da www.mhrs.gov.tr adresine giriniz. “RANDEVU AL” butonuna tıkla.

Görünen ekranda TC KİMLİK NUMARANIZI ve PAROLANIZI doldurarak sıra alabilirsiniz.

 1. Alınan Randevuyu İptal Etme:

Merkezi Hastane Randevu Sistemi ekranına T.C. Kimlik Numarası ve parola ile giriş yaparak“Randevu Geçmişi” kısmına tıklayınız.

Daha önce almış olduğunuz randevuyu iptal etmek için, “ iptal etmek istediğiniz randevu” butonunu seçerek tüm randevu bilgilerine erişebilir ve randevu iptal işlemini bu kısımdan yapabilirsiniz. Randevu iptali için “Randevu İptal” kısmına tıklayarak randevu iptal edilir.

a)Telefonla randevu alma:

 

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı “ALO182” çağrı merkezini arayarak randevu alabilirsiniz,

 

ALO182 numaralı telefonu aradığınızda çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunduğunuz kişinin T.C. Kimlik Numarası doğru olarak vermelisiniz. Asistan verdiğiniz kimlik numarasına göre vatandaşlık bilgilerini doğrular.

 

Ardından randevu talebinde bulunduğunuz hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en az birini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini size iletir.

 

Size uygun zaman dilimini seçerek randevunuzu alırsınız

b)Alınan randevuyu iptal etme:

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı “ALO182” çağrımerkezini arayarak gidemeyeceğiniz randevunuzu iptal edebilirsiniz.

 

ALO182 numaralı telefonu aradığınızda çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu iptalinde bulunduğunuz kişinin T.C. Kimlik Numarası doğru olarak vermelisiniz. Asistan verdiğiniz kimlik numarasına göre vatandaşlık bilgilerini doğrular.

 

İptalini istediğiniz randevunun, tarih ve zamanını asistana iletmeniz durumunda asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

 

 

 1. HASTANELERİMİZDEKİ HİZMETLER

1-TIBBİ HİZMETLER

Hastanelerimize poliklinik muayenesi için başvuruda,

Güncel resimli kimlik bilgilerinizi içeren nüfus cüzdanı ibraz edilmelidir.

15 yaş üstündeki çocuklar için, yakın tarihli bir resminin bulunduğu kimlik kartı ile ebeveynleri tarafından kayıt yaptırılabilmektedir.

 

Yenidoğan, kimliği henüz çıkmamış bebeklerde ilk 1 ay içinde kayıt kabul işlemi annenin T.C. kimlik numarası ve doğum belgesi ile yapılır.

 

Görevli kimlik karşılaştırması yaparak kimlik doğrulaması yapmak zorundadır. Bununla ilgili hasta ve yakınına bir takım sorular sorulabilir.

 

MHRS yoluyla ya da 182 yi arayarak alınan randevularda, fazla erken ya da fazla geç gelinmesi işleyişi güçleştirdiğinden, randevu saatinden en erken yarım saat öncesinde poliklinikte hazır bulunulması gerekmektedir.

 

Kayıtlarda öncelik MHRS randevusu ile gelen hastalardadır.

 

                            Sürekli kullanılan ilaçlar, vitaminler, aspirin ve bitki tedavilerinin hekim tarafından bilinmesi, doğru teşhis ve tedavinin sürekliliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle söz konusu ilaçların muayene esnasında hekime gösterilmesi gereklidir.

 

Yakın tarihte yaptırılan tetkikleri de (kan, röntgen, tomografi, vb.) muayeneye getirilmelidir.

 

Barkod üzerinde yazılı muayene zaman aralığı beklenmelidir. Poliklinik oda kapılarında bulunan monitörlerden sıra durumu görülebilmektedir.

 

Sıra beklerken poliklinik odasının kapısında durmak, sürekli sıra sormak hekim ve veri giriş personelini de oyalayacağından zaman kayıplarına yol açmaktadır. Bu yüzden görevliler bu tip sorularla gereksiz yere meşgul edilmemelidir.

 

Yurt Dışı Sigortalıların, poliklinik müracaatı yaparken yurt dışı işçi hizmetleri servisinden imzalı, hasta muayene kağıdı ve tedavi kartını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu kişiler, ilk müracaatta belgelerinde herhangi bir eksiklik yoksa, hasta katılım payı ödemesi için vezneye yönlendirilir.

 

Poliklinikte Öncelik Sırası: Poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta hakları başta olmak üzere toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları amacıyla öncelik verilmesidir. Öncelik verilmesi gereken hasta grubu bir genelgeyle belirlenmiştir. İlgili genelgede;

Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

 

1-Engelliler,

 

2-Hamileler,

 

3-65 yaş üstü yaşlılar,

 

4-Yedi yaşından küçük çocuklar,

 

5-Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

 

6-Savcılık veya kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalar

 

Poliklinik odasında; Muayane için hekiminizin direktiflerine uyunuz. Başvuruda bulunduğunuz hastalıkla ilgili daha önce yaptırmış olduğunuz tetkikleri hekime bildiriniz, mümkünse yanınızda getiriniz ve gösteriniz.

Muayeneden sonra; hekiminiz sizden laboratuvar tetkiki veya radyolojik bir tetkik isteyebilir. Bu birimlerin işleyişi ile ilgili açıklamalar kitapçığımızın devamındadır. Açıklamalara göre yaptırdığınız tahlil ve tetkikleriniz sonuçlandığında tekrar muayene olduğunuz polikliniğe başvurunuz. Eline ulaşan son verileri değerlendiren hekim;

Hastanın reçetesini verebilir ve belirli bir zaman periyodu içinde kontrole çağırabilir. Kontrol randevunuz için tekrar yukarıda belirtilen MHRS Randevu işlemlerini uygulayınız.

 

Poliklinik alanlarında, hasta ve hasta yakınlarının kolaylıkla ulaşabileceği bir bölümde, hasta iletişim birimi vardır. Herhangi bir şikayetiniz olduğunda mutlaka bu birime başvurunuz.

Hastanelerimizde poliklinik alanlarında, hasta ve yakınlarının mahremiyeti göz önünde bulundurularak uygun koşulları içeren bir emzirme odası vardır. İhtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

Poliklinik alanlarında güvenliğinizi sağlamak amacıyla kamera sistemleri mevcuttur. Kamera sistemleri kurulurken mahremiyetiniz korunmaktadır.

Poliklinik alanlarında her türlü öneri ve şikâyetlerinizi yazılı yapabileceğiniz öneri ve şikâyet kutularını kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

Muayeneden sonra doktorunuz sizden kan tetkiki istedi ise;

Hekimin istediği kan tetkiklerini vermek üzere kan alma birimine gidiniz ve barkod/tüp alma kısmından tüplerinizi alınız.

 

Size belirtilen sıra numarasını bekleyiniz ve sıranız geldiğinde giriniz.

 

Kan alınacak bölgede kıyafet vb. varsa hazırlıklarınızı yapınız. Görevlinin kan alım sürecinde mümkün olduğunca hareket etmeyiniz.

 

Kan alma işlemi bittikten sonra kan alınan yere en az 2 dk. bastırınız.

 

Lütfen bilgilendirmeleri takip ediniz.

Doktorunuz sizden Röntgen,tetkikleri istedi ise;

Poliklinikten çıktıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek RÖNTGEN birimine gidiniz.

 

Birimin önündeki bankodan kayıt yaptırınız.

 

Röntgen filmi çektirecek iseniz sıra numaranızı numaratörden takip ediniz.

 

Sıranız geldiğinde giriniz ve görevlinin yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanınız.

 

Röntgen çekimi esnasında radyasyon yayıldığından hasta ya da yakını iseniz mutlaka görevlinin direktiflerini uygulayınız. Görevli çekim esnasında sizin en az zarar görmenizi sağlayacaktır.

 

Sonuçların verilme süreci:

 

Röntgen tetkikleri sonuçları anında sistem üzerinden hekimin ekranına gönderilir. Direkt röntgen tetkiki yapılan hastanın görüntüleri sisteme en geç 30 dk. içerisinde gönderilir.

 

2-DESTEK HİZMETLERİ

 1. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri

Poliklinik hizmeti için başvurulduğunda tüm hastanelerde danışma birimleri mevcuttur.

 

Danışma Birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunur. Birimin her yönden kolaylıkla fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası mutlaka vardır.

 

Bu biriminde hastanede verilen hizmetlerin tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broşürler mevcuttur.

 

Danışma görevlisi; kurumda verilen hizmetler, kurum çalışanları ve mevcut uygulamalar (hekim seçme uygulaması vb.) hakkında detaylı bilgiye sahiptir.

 

Hastanelerimizde ayrıca, hasta karşılama ve yönlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sunulmaktadır.

 

Karşılama ve yönlendirme personellerimizin ana görevi; Hastanelerimize gelen engelli, yaşlı, kimsesiz yardıma muhtaç (sedyede, tekerlekli sandalyede v.b) hastaların almak istediği tüm hizmetleri sonuçlandırılıncaya kadar öncelikli olarak refakat etmek ve hastalara yardımcı olmaktadır.

Karşılama ve yönlendirme personellerimiz; hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda düzenli olarak eğitim almaktadır.

 

Karşılama ve yönlendirme görevlisi, diğer personelden ayırabileceğiniz kıyafet giyer ve yaka kartı takar.

 

 1. Bebek Bakim ve Emzirme Odası Hizmetleri

Hastanelerimizde poliklinik alanlarında, bebek bakımı ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla, hasta ve yakınlarının mahremiyeti göz önünde bulundurularak uygun koşulları içeren emzirme odaları bulunmaktadır.

 1. Evde Sağlık Hizmetleri

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

Evde sağlık hizmetinin kapsadığı hastalıklar

Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri de karşılanmaktadır.

Evde sağlik hizmetleri kapsamı

Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

 

İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

 

Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

 

Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerinin verilmesini,

 

Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

 

Evde sağlik hizmetine başvuru

 

Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 3 833 (444 EVDE) numaralı telefon aranarak İl Koordinasyon merkezine yapılır. Bu merkez bünyesinde görevlendirilen personel aracılığı ile talepler cevaplanarak kayıt altına alınmakta ve öncelikle en yakın evde sağlık hizmetleri birimine yönlendirilmektedir.

Evde Sağlik Hizmeti Veren Sağlik Tesislerimiz

 

1-Muş Devlet Hastanesi

2-Muş Ağız ve Diş Hastanesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organ Bağışı Hizmetleri

Organ nakli, vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pancreas, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, kemik, kemikiliği, derinin nakli yapılmaktadır.

 

Organ nakli kadavra yada canlı donörden yapılır.

organ bağışı kişinin hayatta iken, serbest idaresi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonar doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaş veya üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes, organ bağışı yapabilir.

 

Organ nakli olmak için öncelikle nakil merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında hasta, nakil merkezinin organ bekleme listesine kaydedilmelidir. Yurt genelinde tespit edilen kadavra donörlerden bilimsel kurallara göre Bakanlık tarafından organ paylaşımı gerçekleşmekte ve sıradaki merkezin uygun hastasına nakil gerçekleştirilmektedir.

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

NORMAL POLİKLİNİK HİZMETLERİ

(MHRS ve telefonla randevu alan hastalar)

Poliklinik odasında; Hekiminizin direktiflerine uyunuz. Anlamadığınız bir konu olursa mutlaka sorunuz. Unutmayın biz size daha kaliteli hizmet için bulunmaktayız. Sormaya çekindiğiniz her türlü soru tedavi sürecinizde gecikmelere neden olabilir.

 

Klinik bulgular, röntgen ve laboratuvar sonuçları ile birleştirilir ve hastanın tedavi planlaması düzenlenir.

 

İlk seansta yapılacak tedaviye başlanır.

 

Devam edecek işlemler varsa Diş Hekiminiz tarafından uygun gördüğü bir tarihe Devam Eden MHRS üzerinden randevunuzu verir. Devam eden işlemleriniz için bir daha randevu almanıza gerek olmaz.

 

Devam eden randevu işlemleriniz için tekrar geldiğinizde sistemde kayıtlı olacağınız için tekrar kayıt yaptırmanıza gerek olmayıp randevu saatinizden 30 dk. önce tedavinizi yapacak Diş Hekiminin hizmet verdiği polikliniğin önünde hazır bulununuz.

Poliklinik alanlarında, hasta ve hasta yakınlarının kolaylıkla ulaşabileceği bir bölümde, hasta iletişim birimi vardır. Herhangi bir şikayetiniz olduğunda mutlaka bu birime başvurunuz. Hastalığınızın ciddiyeti veya özrü nedeniyle bu bölüme ulaşamıyorsanız;

Poliklinik alanlarında güvenliğinizi sağlamak amacıyla kamera sistemleri mevcuttur.     Kamera sistemleri kurulurken mahremiyetiniz korunmaktadır. Polikliniklerde yabancı dil ve işaret dili bilen personel vardır. İhtiyacınız olduğunda hasta iletişim birimine başvurunuz.

Röntgen İstemi Yapıldığında;

Poliklinikten çıktıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek röntgen birimine gidiniz.

 

Röntgen isteminiz tedavi kliniği tarafından sistem üzerinden yapılır ve röntgen işlemi için herhangi bir kayıt yaptırmanıza gerek olmaz, doğrudan röntgen bölümüne giderek ekranda isminizin çıkmasını bekleyiniz.

 

Sıranız geldiğinde giriniz ve görevlinin yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanınız.

 

Röntgen çekimi esnasında radyasyon yayıldığından hasta ya da yakını iseniz mutlaka görevlinin direktiflerini uygulayınız. Görevli çekim esnasında sizin en az zarar görmenizi sağlayacaktır.

 

Röntgen polikiğinindeki bekleme süreniz hasta yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

 

Görevlinin size sözlü ve yazılı olarak belirttiği ön hazırlıklara uyunuz.

 

Tüm tetkik çekimleri öncesinde hazırlık aşaması ile ilgili olarak anlamadığınız bir konu olursa mutlaka sorunuz.

 

Röntgen Çekilmesini Ardından;

 

Tedavinizi yapan Diş Hekiminize başvurunuz. Sonuçlar sistem üzerinden sizi tedavi eden Diş Hekiminin ekranına düşer, talebiniz halinde röntgen filminiz CD’ ye yazdırılarak size verilebilir.

 

RANDEVUSUZ (DOĞRUDAN) POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Acil müdahaleler ve Diş Hekiminizin uygun gördüğü diş çekimleri yapılır.

 

Komplikasyonlu ve cerrahi müdahale gerektiren diş çekimleri, tedavi, kanal tedavisi, diş taşı temizliği (detertraj), hareketli protez ve sabit protez gibi özellikli ve uzun zaman ayrılması gerektiren tedaviler için telefonla (Alo 182) veya internet (MHRS) üzerinden randevu almaya yönlendirilirsiniz.

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLER

Şikâyetiniz, tıbbi ve dental hikayeniz doğrultusunda ağız, çene-yüz bölgenizde görülen her türlü hastalık için detaylı muayeneniz yapılır, gerekiyorsa radyolojik tetkikler istenir.

Klinik ve radyolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda kesin tanınız konularak tedavi planlamanız bilgi sitemine kaydedilir.

 

Ağız, çene, yüz bölgesi komplike bir yapıdır. Siz kliniğimize farklı bir şikâyetle müracaat etmiş olabilirsiniz. Hekiminiz daha öncelikli gördüğü fakat sizin henüz fark etmediğiniz bir problemi, patolojiyi saptayabilir. Kliniğimize ağrı şikâyeti ile müracaat ettiğinizde olası diş kökenli sebepler hekiminiz tarafından saptanır ve öncelik sırasına göre tedavisi planlanır. Travma, kaza, darp bulgularınız varsa, adli vaka iseniz tutanak tutmak kanunen gereklidir.

 1. DİŞ ÇEKİMİ:

Diş çekimi öncesinde Diş Hekiminiz tarafından yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirmeniz yapılır ve diş çekimi işlemi ile lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) işlemi için ‘Hasta Onam Belgesi’ tarafınıza verilir. Bu belgeyi okuyup onay vermeniz gerekmektedir. İşleme başlanabilmesi için bu Onam Belgesini ‘Okudum, anladım’ şeklinde el yazınızla yazarak imzalayınız.

 

Devam edecek olan tedavileriniz Diş Hekiminiz tarafından “Devam Eden MHRS” üzerinden verilecek olup devam eden tedavileriniz için tekrar randevu almanıza gerek yoktur.

 

Devam eden tedavilerinizde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurduğunuzda tekrar kayıt randevu saatinizden 30 dk. önce bulunarak ekranda sıranızın gelmesini bekleyiniz.

 

Diş hekimliğinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, dişleri olabildiğince ağızda tutma prensibi neticesinde, diş çekim endikasyonları oldukça sınırlandırılmıştır. Buna karşın dişi çevreleyen dokularda aşırı harabiyet meydana gelmiş, ileri derecede çürük veya travma neticesinde tedavi edil dişler, hasta sağlığı göz önünde bulundurularak çekilmesi gerekmektedir.

 

Diş Çekiminin Gerekli Olduğu Durumlar;

Aşırı madde kaybı nedeniyle tedavinin mümkün olmadığı dişler,

Kanal tedavisine ve apikal rezeksiyona cevap vermeyen dişler,

Destek dokularda meydana gelen aşırı harabiyet sonucu sallanan dişler,

Travma sonucunda tedavisi mümkün olmayan dişler,

Zamanı geldiği halde düşmeyen süt dişleri,

Kist, tümör gibi patolojilere eşlik eden dişler,

Restoratif apareylerin yerleştirilmesi sonucu mekanik olarak zarar görmüş dişler

 

Fonksiyonu olmaksızın ağız içeresinde bulunan kökler,

Protetik tedaviyi engelleyen ya da zorlaştıran dişler, (Devrik, rotasyona uğramış     dişler)

 

Supernumere dişler (artı dişler),

Travma vakalarında kırık hattında sallanan veya enfeksiyon potansiyeli bulunan dişler,

 

Gömülü dişler,

Ortodontik amaçla yer kazanmak için,dişler çekilebilir.

 

Çekim öncesi yapılması gerekenler

İşlem öncesi var olan sistemik hastalıklarınızı (sağlık problemlerinizi, kalp hastalıkları, tansiyon, şeker, hepatit v.s), varsa alerjik durumunuzu (antibiyotiklere, lokal anesteziklere vb. karşı) ve kullandığınız tüm ilaçları doktorunuza mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.

 

Doktorunuzun çekim öncesi önerdiği bir ilaç (antibiyotik vb.) var ise mutlaka hekiminizin tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer daha önceki diş çekimlerinde yaşadığınız bir problem var ise (alerjik reaksiyon, bayılma, aşırı gerginlik vb.) hekiminizi mutlaka bilgilendiriniz.

 

Çekim seansına gelmeden birkaç saat önce bir şeyler atıştırılmalı, hekiminiz aksini söylemediği takdirde aç karnına gelinmemelidir.

 

Dişlerinizi güzelce fırçalayın ve mümkünse ağız gargaraları ile ağzınızı çalkalayınız. Böylece ağız içindeki bakteri popülasyonunun ve enfeksiyon riskinin azalmasını sağlayabilirsiniz.

 

Diş Çekimi Sonrası Öneriler

Çekim yerindeki gazlı bezi 30 dakika boyunca ısırınız. Kanama durduğu takdirde herhangi bir tampon konmasına gerek yoktur. Konulan tamponun sık sık değiştirilmesi tavsiye edilmez.

 

Tampon çıkarıldıktan sonra ilk 24 saat hafif sızıntı şeklinde bir kanama devam edebilir. Bunun için herhangi bir işleme gerek yoktur. Eğer kanama tekrar başladıysa, nemli bir gazlı bezi çekim yarası üzerine basınç yapacak şekilde koyarak ısırınız. Bu işleme 30 dakika devam ediniz.

 

İlk 24 saat boyunca alkol almayın ve sigara içmeyin. Sigara içmeniz kanamaya neden olabilir ve yara iyileşmesi olumsuz yönde etkilenebilir.

 

Kanamaya neden olmamak için emme hareketi yapmayınız ve 24 saat tükürmeyiniz.

En az 2 saat süreyle bir şey yiyip içmeyiniz.

 

Dudaklarda uyuşukluk varsa geçene kadar ısırarak kontrol yapılmayınız.

 

 

Lokal anestezinin etkinliği geçtikten sonra hafif bir ağrı meydana gelebilir. Bu durumda doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler kullanılabilir.

 

Sıcak ve taneli (pilav vb.) yiyeceklerden ilk 24 saat uzak durunuz. İlk gün ılık çorba, meyve suyu, süt, yoğurt dondurma, patates püresi vb. yumuşak yiyeceklerle besleniniz.

 

Çekim günü başınızı yüksekte tutarak yatınız. Uzun süre kesilmeyen, aşırı kanama ve ağrı durumlarında hekiminize başvurunuz.Çekim yeri mutlaka temiz tutulmalıdır. Çekim soketinin yemek artığı ile dolması önlenmelidir. Çekimden 24 saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşça fırçalanmalıdır. Bu sırada ağız gargaraları veya ılık tuzlu su gargarasından da faydalanılabilir.

 

2-TEDAVİ

 

Erişkin dişlerde diş hastalıklarının önlemesi, gelişimsel veya kazanılmış bozukluklardan dolayı dişlerde meydana gelen defektlerin etiyolojisi, patolojisi, tanısı ve fonksiyonel ve estetik tedavileri yapılır.

 

Diş Hekiminiz tedavi kararını verir.

 

İşlemin anestezi altında yapıp yapılmayacağına çürüğün derin olup olmaması gibi çeşitli kriterler ışığında hekim kararını verir.

 

İşlemin anestezi altında yapıp yapılmayacağına çürüğün derin olup olmaması gibi çeşitli kriterler ışığında hekim kararını verir.

 

Konuyla ilgili bilgilendirme Diş Hekimi tarafından yapılır ve sizden anestezi ve tedavi ile ilgili onam (rıza) belgesini “okudum, anladım” şeklinde el yazısı ile yazarak imzalamanız istenir, bu onam (rıza) belgeleri doldurulduktan sonra tedaviye başlanır.

 

Devam edecek olan tedavileriniz Diş Hekiminiz taraflıdan “devam eden MHRS” sistemi üzerinden verilecek olup devam eden tedavileriniz için tekrar randevu almanıza gerek yoktur.

Devam eden tedavilerinizde Ağız ve Diş sağlığı Merkezine başvurduğunuzda tekrar kayıt olmanıza gerek olmayıp doğrudan tedavinizi yapan hekimin çalıştığı poliklinikte, randevu saatinizden 30 dk. önce bulunarak ekranda sıranızın gelmesini bekleyiniz.

 

 KANAL TEDAVİSİ:

Diş Hekiminiz kanal tedavisi kararını verir.

 

İşlemin anestezi altında yapıp yapılmayacağına, dişin canlı olup olmadığı gibi çeşitli kriterler ışığında hekim kararını verir.

 

Konuyla ilgili bilgilendirmesini yapar ve sizden anestezi ve tedavi ile ilgili onam(rıza) belgesini ‘okudum, anladım şeklinde el yazısı ile yazarak imzalamanız istenir, ancak bu onam(rıza) belgeleri doldurulduktan tedaviye başlanır.

 

Devam edecek olan tedavileriniz Diş Hekiminiz tarafından “devam eden MHRS” üzerinden verilecek olup devam eden tedavileriniz için tekrar randevu almanıza gerek yoktur.

 

Devam eden tedavilerinizde Ağız ve Diş sağlığı Merkezine başvurduğunuzda tekrar kayıt olmanıza gerek olmayıp doğrudan tedavinizi yapan hekimin çalıştığı poliklinikte, randevu saatinizden 30 dk. önce bulunarak ekranda sıranızın gelmesini bekleyiniz.

 

Endodontik Tedavinin Aşamaları Nelerdir?

Diş çürüğü mevcutsa çürüğün temizlenip uzaklaştırılması

 

Diş pulpasına ulaşılabilmesi için giriş kavitesinin açılması

 

Diş pulpasının çıkarılması

 

Endodontik ekipmanlar ile kök kanallarının genişletilmesi

 

Kanalların temizlenip, yıkanmasından sonra açılan yapay boşluğun dokular tarafından biyouyumlu bir materyal ile doldurulması

 

Dişin dolgu veya kuron kaplama ile tedavisinin bitirilmesi

 

Endodontik Tedavi Sırasında Ağrı Hissedilir mi?

İşlem öncesi anestezi yapıldığından genel olarak tedavi sırasında herhangi bir ağrı hissedilmemektedir.

Endodontik Tedavi Kaç Seansta Yapılmaktadır?

                                                                        Genelde diş pulpasının durumuna göre tek seansta bitirilmektedir. Fakat bazı özel durumlarda bu işlem iki veya daha fazla seansta da bitirilmektedir.

 

3.DİŞETİ HASTALIKLARI TEDAVİSİ(DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ)

 

Diştaşı, tükürükte bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının diş yüzeylerine çökerek uzun süre kalması sonucu oluşan sert yapılardır.

 

Oluşumunda tükürükte bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları etkindir. Diş taşlarının oluşmaması için ağız hijyenine dikkat edilmeli ve bakteri plakları etkin bir biçimde temizlenmelidir. Mevcut diş taşları diş ve dişi çevreleyen dokulara zarar vererek önce dişeti çekilmesi ardından kemik kaybı ile beraberinde dişlerin kaybedilmesine sebep olur.

Diş Hekiminiz diş taşı temizliği kararını verir,

 

İşlemin anestezi altında yapıp yapılmayacağına diş eti çekilmesi ve kemik kaybı gibi çeşitli kriterlere göre hekim kararını verir, Konuyla ilgili bilgilendirmesini yapar ve sizden anestezi ve diş taşı ile ilgili onam (rıza) belgesini “okudum, anladım” şeklinde el yazısı ile yazarak imzalamanız istenir, bu onam(rıza) belgeleri doldurulduktan sonra tedaviye başlanır.

 

Devam edecek olan tedavileriniz Diş Hekiminiz tarafnıdan “Devam Eden MHRS” sistemi üzerinden verilecek olup devam eden tedavileriniz için tekrar randevu almanıza gerek yoktur.

 

Devam eden tedavilerinizde Ağız ve Diş sağlığı Merkezine başvurduğunuzda tekrar kayıt olmanıza gerek olmayıp doğrudan tedavnizi yapan hekimin çalıştığı poliklinikte, randevu saatinizden 30 dk. önce Merkeze gelerek ekranda sıranızınızın gelmesini bekleyiniz. Devam eden tedavileriniz için tekrar randevu almanıza gerek yoktur.

 

Genel olarak ele alındığında diş taşı temizliği işleminin yapıldığı gün dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Çok sıcak ve çok soğuk gıdaların alımına bir gün ara verilmeli

 

Soğuk hava teması ile kaçınılmalı

 

Asitli içecekler tüketilmemeli

 

Diş fırçalanırken yumuşak uçlu fırça ile hassas bölgelere denk getirmeden yavaş hareketler uygulanmalı

 

4-PROTEZ HİZMETLERİ

 1. SABİT PROTEZ HİZMETLERİ

 KRON-KÖPRÜ PROTEZLERİ :

Bir veya birden fazla diş eksikliğinde, komşu dişlerin küçültülüp, bunlara gelen özel kaplamalardan destek alınarak ara boşlukların doldurulması işlemidir.

 

Diş, üzerine gelecek malzeme kalınlığı kadar küçültülür,   Alınan ölçü vasıtasıyla diş teknisyeni tarafından hazırlanan kuron protezi (kaplama), küçültülmüş olan diş üzerine yapıştırılır.

 

 1. HAREKETLİ PROTEZ HİZMETLERİ

Hastanın kendisinin isteği zaman takıp çıkartabildiği protezlerdir.

 1. TOTAL PROTEZLER:

Tüm dişlerin eksik olduğu ağızlara uygulanır.

 1. PARSİYEL PROTEZLER:

Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır. Dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk ağlanır.

PROTEZ UYGULAMALARININ KLİNİK SÜREÇLERİ

Diş Hekiminiz protez uygulamasına karar verir.

 

İşlemin anestezi altında yapıp yapılmayacağına dişlerin vital (canlı) olup olmaması gibi çeşitli kriterlere göre hekim kararını verir.

 

Konuyla ilgili bilgilendirmesini yapar ve sizden anestezi ve protez ile ilgili ayrı ayrı onam (rıza) belgesini “okudum, anladım” şeklinde el yazısı ile yazarak imzalamanız istenir, ancak bu onam(rıza) belgeleri doldurulduktan tedaviye başlanır.

 

Diş Hekiminiz tarafından yapılan planlamaya uygun evraklarınız klinikte düzenlenir ve sistem üzerinden SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) onayı alınır, (sizin 4 yıl içinde herhangi bir kamu kurumunda protez yaptırıp yaptırmadığınızla ilgili) taahhütname düzenlenir.

Taahütname siz ve diş hekiminiz tarafından imzalanır ve bir nüshası size teslim edilir.

Taahütname imzalandıktan sonra işlem basamakları için kaç kez geleceğiniz hususunda bilgilendirlerek “Devam Eden MHRS” sistemi üzerinden bir sonraki randevunuz tanımlanır.

 

Devam eden tedavilerinizde Ağız ve Diş sağlığı Merkezine başvurduğunuzda tekrar kayıt olmanıza gerek olmayıp doğrudan tedavinizi yapan hekimin çalıştığı poliklinikte, randevu saatinizden 30 dk. önce bulunarak ekranda sıranızın gelmesini bekleyiniz.

 

Protez tedavisinin bitim aşamasında; taahütnamede belirtilmiş olan katkı payı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin vezne birimine yatırılarak tedavi süreci tamamlanacaktır.

 

 1. GENEL ANESTEZİ VEYA SEDASYON ALTINDA DİŞ TEDAVİLERİ

Genel anesteziye ihtiyacı olan hastaların ağız ve diş sağlığı problemlerinin gidermek için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Devlet Hastaneleri arasında protokoller düzenlenmiş olup koopere olamayan ve normal klinik şartlarında tedavisi yapılamayan hastalarımızın ameliyethane ortamında diş tedavileri yapılmaktadır.

Tüm Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerimiz yapılan protokoller ile Hastanelerimizde Genel Anestezi ve Sedasyon altında diş tedavisi gerçekleştirmektedirler.

GENEL ANESTEZİNİN DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANILDIĞI DURUMLAR ŞUNLARDIR:

Fiziksel engelli çocuklarda ve erişkinlerde,

 

Zihinsel engelli çocuklarda ve erişkinlerde,

 

Korkan ve endişeli hastalarda,

 

Panik atak tanısı olan hastalarda,

 

Restoratif veya cerrahi tedaviye gereksinimi olan ancak akut enfeksiyon, anatomik varyasyonlar veya alerji nedeniyle lokal anestezi uygulanamayan çocuklarda ve erişkinlerde,

 

Acil tedaviye gereksinimi olmasına rağmen iletişim kurulamayan çocuklarda ve erişkinlerde,

 

Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklarda,

 

Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuklarda ve erişkinlerde genel anestezi altında diş tedavisi yapılmaktadır.

 

Genel Anestezi veya Sedasyon altında tedavi talebiniz varsa;

MHRS veya telefonla randevu alarak veya randevu almadan Ağız ve Diş Sağlığı

Merkezine başvurunuzu yapınız.

 

Genel Anestezi veya Sedasyon altında diş tedavinizi yapacak olan Diş Hekiminiz tarafından muayene yapılır, teşhis konarak diş tedavisinin genel anestezi veya sedasyon altında yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

 

Genel anestezi veya sedasyon altında diş tedavisi yapılmasına karar verildikten sonra ilgili Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin protokol imzalamış olduğu ve müdahalenin yapılacağı devlet hastanesine yönlendirilirsiniz.

 

Yönlendirildiğiniz devlet hastanesinin başhekim sekreterliğine başvurunuz.

 

Devlet Hastanesi başhekim sekreterliği, sizin ameliyat öncesi gerekli tüm tahlil, uzman doktor muayenelerinizi, anestezi muayenelerinizi, konsültasyonlarınızı organize edecek olup buradan alınacak tüm sonuçlar ve doktor raporlarıyla ameliyat yapılması için uygun olup olmadığınıza karar verilecek, tedaviniz düzenlenecektir.

 

Burdan aldığınız sonuçlar ve tüm evraklarla Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezine, sizi muayene ederek Genel Anestezi ve Sedasyon altında diş tedavinize karar veren Diş

Hekiminize başvurunuz.

Diş Hekiminiz tüm bu sonuçları değerlendirerek işlem için uygun gördüğü takdirde size ameliyat tarihi için randevu verecektir.

 

6.ORTODONTİ SEVKLERİ İÇİN SAĞLIK KURULU 

 

Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler.

Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularınca yapılan diş tedavileri sonrasında “Diş Tedavileri Kontrol Formu” /

 

“Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi Kontrol Formu”nda yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti sunucusunda görevli diş hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

Tüm Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerimiz oluşturulan kurulla Ortodonti raporu düzenlemektedirler.

 

Ortodonti Raporu ile ilgili talebiniz olması halinde;

MHRS veya telefonla randevulu/ randevusuz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurunuz.

 

Ortodonti Sağlık Kurulu ile ilgili talebiniz alınarak muayene ve kurul için randevunuz oluşturulacaktır.

 

Randevu sürenizden 30 dk.önce merkezde hazır bulunuz.

 

Yapılan muayene sonucunda çeşitli kriterler eşliğinde tedaviniz planlanarak form size teslim edilecektir.

 

Burada konulan teşhise uygun olarak özel sağlık hizmetleri sunucularına başvurarak tedavinize başlayabilirsiniz.

 

Tedavinize başlandıktan ve ilk faturanızı aldıktan sonra, raporunuzu düzenleyen kuruma başvurunuz. Tedavisi devam eden hasta muayene edilerek, raporda konulan teşhis doğrultusunda tedavisinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek uygun görüldüğü takdirde fatura ve form onaylanır, faturanız ile SGK’ya başvurabilirsiniz.

 

İlk faturadan en az 6 ay sonra tedavi gördüğünüz hekimden 2. Faturanızı alarak ortodonti raporu aldığınız kuruma başvurunuz, hasta muayene edilerek yapılan tedavinin devamlılığı, raporda konulan teşhis doğrultusunda tedavisinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, uygun görüldüğü takdirde fatura ve form onaylanır, faturanız ile SGK’ya başvurabilirsiniz.

Son olarak tedaviniz tamamlandıktan sonra 3. Faturanızla ve tedavisi tamamlanmış hastayla beraber ortodonti raporu aldığınız kuruma başvurarak kontrollerinizi ve onaylarınızı yaptırınız.

 

      18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler

 

 

 1. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE UZMANLIK GEREKTİREN DİŞ TEDAVİLERİ

Uzmanlık gerektiren ileri tedavi gereksinimi olan hastalıkların tedavisi, bu dallarda diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra o anabilim dalı eğitimine devam ederek uzman unvanını alan Diş Hekimleri tarafından yapılır.

Bu branşlar;

Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi

Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları Tedavisi)

 

Pedodonti (Çocuk Diş Hastalıkları Tedavisi)

 

Ortodonti (Diş Eğrilikleri Ve Çapraşıklıkları Tedavisi)

 

Konservatif Diş Tedavisi

 

Endodonti (Kanal Tedavisi)

 

Oral Diagnoz ve Radyoloji

 

 

Diş Hekimi ilk muayenesi esnasında uzmanlık gerektiren tedavi ve değerlendirme gerektiğine karar verirse ve o kurumda ilgili branşta Uzman Diş Hekimi varsa kurum içinde “iç sevkle” ilgili kliniğe yönlendirilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musadsm.gov.tr/?page_id=50