Bu Sayfa bas

Kurum Misyon Vizyon ve Degerler

MİSYON

“Ağız Diş Sağlığı alanında; hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı esas alarak, kaliteli, çalışanları ile karşılıklı güvene dayalı, bilim ve teknolojideki gelişmelerden yararlanan, paylaşımcı, etik değerlere önem veren, çağdaş yönetim anlayışı içersinde toplumun tüm kesimlerine gerekli olan sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON

Kalite Yönetim sistemini bir yaşam biçimine dönüştürerek mükemmellik yolunda ilerleyen, uluslararası standartlarda hizmet sunan, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan, tercih edilen, alanında önder ve referans gösterilen bir diş hastanesi statüsüne erişmek.

KALİTE POLİTİKASI

Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak; Uluslararası standartlar doğrultusunda, tüm çalışanların katılımına dayanan bir kurum kültürü oluşturmak ve sürekli iyileştirme ile memnuniyetlerini arttıran, yeni ve modern teknolojiyi izleyen, güler yüzle ve hasta haklarını gözeten, ağız ve diş sağlığı konusunda profesyonel hizmet vermek, kalite politikamızdır.

Temel Değerlerimiz

Dürüstlük ve Adil Davranma

Müşteri Memnuniyeti

Bireye Saygı

Yenilikçilik

Takım Çalışması

Liderlik

Verimlilik

Gizlilik

 

 

 

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz

 

Aşağıda kısaca izah edilecek olan Dürüstlük ve Adil Davranma, Müşteri Memnuniyeti, Bireye Saygı, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Liderlik, Verimlilik, Gizlilik kavramları temel değerlerimizi ve ilkelerimizi oluşturmakta olup, bütün çalışanlarımızdan bu değerleri ve ilkeleri benimseyip uygulamaları beklenmektedir.

Dürüstlük ve Adil Davranma

Dürüst, adil ve güvenilir olmalı, ahlaki değerlere özen göstermeliyiz. çalışanlarımızdan en yüksek davranış standartlarını uygulamayı ilke edinmeliyiz. İlimizin göz bebeği ve gurur kaynağı olan hastanemizi daha da ileri taşımak için dürüstlük ilkesini hiçbir şekilde taviz vermeden uygulamalıyız.

Hastalarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle, çalışanlarımızla, astlarımızla, üstlerimizle ve ilişki içinde olduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde ve her konuda dürüst ve adil davranmalıyız. Hastanemizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

Manipülasyon, gizleme, özel bilgileri veya başka gizli bilgileri kötüye kullanma, önemli maddi gerçekler hakkında yalan beyanda bulunma ya da başka haksız işlemler veya davranışlarla hiç kimseden haksız menfaat elde etmemeliyiz. İşi doğru yapmakla kalmayıp aynı zamanda doğru işleri yapmalıyız.

Müşteri Memnuniyeti

Hastalarımızın ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak, yönetimimizin ortak hedefleri ve kültürü olmalıdır.

İnanıyoruz ki, değerlerimizi gerçekleştirmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız ancak hastalarımızın değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini rakiplerimizden daha iyi ve daha hızlı değerlendirip yanıtlamamızla ve karşılamamızla mümkün olacaktır. Hastalarımızla hedeflediğimiz uzun dönemli ilişkilerin kurulmasının ve hastalarımızın bize olan bağlılığının sağlanmasının, hastalarımızın ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla ve Etik Kurallara bağlı kalarak sunulacak üstün hizmetlerle gerçekleştirilebileceğinin bilincinde olmalıyız.

Bireye Saygı

Her birimiz, Hastalarımız ve Çalışanlarımız için birer temel taşıyız. Çalışanlarımızın farklı kültürel ortamlardan gelmesi önemlidir. Hastalarımıza ve Çalışanlarımıza hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. İlişkilerimizde etkilemeye ve etkilenmeye açık olmalıyız. İletişimimiz açık, sık, samimi ve saygılı olmalı, birbirimize değer vermeli ve dinlemeliyiz.

Hastalarımızın kişisel özel hayatlarına saygılı, adil, yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği bir güven ortamının oluşmasına hepimiz katkıda bulunmalıyız.

Çalışanlarımızın kariyer planlarını, kendileri ile birlikte, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlayacak şekilde geliştirmeli ve uygulamalıyız. Kişileri yetkilendirmeli ve başarılı olmalarını sağlayacak gerekli araçları ve uygun çalışma ortamını oluşturmalıyız.

Yenilikçilik

Yenilikçilik, farklılığımızın, başarımızın, karlılığımızın, gelişmemizin ve liderliğimizin temelidir. Yeni fikirlere ve yaratıcılığa karşı yapıcı yaklaşarak bunları teşvik edip ödüllendirmeliyiz. İyi değerlendirilmiş olmak kaydıyla risk almayı da desteklemeli ve alınan risklerin sonucunda ortaya çıkabilecek başarısızlığı da hep birlikte göğüslemeliyiz.

Takım Çalışması

Başarılı bir kurum olmak ve hastalarımızın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal ve coğrafi sınırları kaldırarak beraber çalışmalıyız. Çalışanlarımızdan tüm yetenek ve bilgilerini hem bireysel çalışmalarında hem de takım içerisinde hepbirlikte kazandırmalarını beklemekteyiz. İşlerimizde mümkün olduğu kadar takım çalışması yapmalıyız. Tüm takım elemanlarını yetkili, sorumlu ve konularında bizi yönlendirecek liderler olarak kabul etmeliyiz.

Liderlik

Çalışanlarımızla  her seviyede liderlik fırsatları yaratmaya kendimizi adamış bulunuyoruz. Liderler, çalışanlarımızın hedefleri doğrultusunda vizyon yaratan ve bunu paylaşarak zor hedefleri başarmak için öne çıkan, kişileri yönlendiren, yetkinleştiren ve teşvik eden, bireysel ve takım başarısını ortaya çıkaran kişilerdir.

Onlar, her bireyin kendine has yeteneklerini kullanmasını sağlar ve başkalarını ortak amaçlara odaklayarak anlaşmazlıkları çözerler. Liderler, fikirlerin paylaşılması, desteklenmesi ve en iyi iş yapma usullerinin kurumumuz içinde yaygınlaşması için tüm çalışanlarla iyi ilişkiler içinde olurlar.

Verimlilik

Elimizde mevcut kaynaklarla Hasta ve Çalışan amaçlarına yönelik olarak mümkün olduğu kadar fazla sonuç almaya çalışmalıyız. Etkinliğimizi ve verimliliğimizi geliştirmek için sürekli olarak çalışmalıyız. Bir işi yapmaya kendimizi adadığımızda, o işi mümkün olan en iyi, en doğru ve en verimli şekilde ve zamanında tamamlamalı ve o işi bir dahaki sefere daha da iyi yapmanın yollarını aramalıyız.

Performansımızı adil ve dikkatlice ölçmeli, anlaşılabilir, gerçekçi, ulaşılabilir ve yüksek hedefler koymalığız ve performansımızı bu hedeflere göre değerlendirmeliyiz. Performansımızın üstlerimiz ve diğer yetkililer tarafından görülmesine ve değerlendirilmesine istekli olmalıyız.

Yüksek performansın yoğun rekabet ortamında bizi liderliğe ulaştıracağına inanmalıyız. Üstün performans ve inisiyatif gösteren kişiler ile çalışmalı ve başarımızı onlarla paylaşmalıyız.

Gizlilik

Hasta ve Çalışan politikalarına ve etik kurallara uyum sistemi kapsamında kendinizi güvende hissetmeniz, çalışanlarımız için son derece önemlidir. Bu nedenle gizliliğe birinci derecede öncelik vermeliyiz.

 

 

 

İşi doğru yapmakla kalmayıp aynı zamanda doğru işleri yapmalıyız.

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musadsm.gov.tr/?page_id=416