Bu Sayfa bas

Hizmetlerimiz

1. Erişkin Diş Hekimi Muayenesi
Şikâyetiniz, tıbbi ve dental hikâyeniz doğrultusunda ağız, çene-yüz bölgenizde görülen her türlü hastalık için detaylı muayeneniz yapılır, gerekiyorsa radyolojik tetkikler istenir. Klinik ve radyolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda kesin tanınız konularak tedavi planlamanız bilgi sitemine kaydedilir. Ağız, çene, yüz bölgesi komplike bir yapıdır. Siz kliniğimize farklı bir şikâyetle müracaat etmiş olabilirsiniz. Hekiminiz daha öncelikli gördüğü fakat sizin henüz fark etmediğiniz bir problemi, patolojiyi saptayabilir. Kliniğimize ağrı şikâyeti ile müracaat ettiğinizde olası diş kökenli sebepler hekiminiz tarafından saptanır ve öncelik sırasına göre tedavisi planlanır. Travma, kaza, darp bulgularınız varsa, adli vaka iseniz tutanak tutmak kanunen gereklidir.
2.Çocuk (Pedodonti) Diş Hekimi Muayenesi
İlk muayenede, ayna ve ışık yardımıyla çocuğun tüm dişlerine bakılarak var olan sorunlar ve tedavi yöntemleri belirleniyor ve ebeveyne bilgi veriliyor. En önemlisi diş sağlığı açısından beslenmede nelere dikkat edilmesi ve koruyucu uygulamalar hakkında ebeveynler bilgilendiriliyor. Dikkatleri çok kolay dağılabildiği için bazen tedavi başladığında, çok küçük yaştaki çocuklar dışında, ailelerin bekleme salonlarında kalması daha uygun olabiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına tüm tedavi süresince yanlarında olacakları konusunda bilgi vermemeleri, tedavinin seyri açısından önem taşıyor. Ebeveynler eğer tedavi süresince mutlaka çocuklarının yanında olmak istiyorlarsa, mümkün olduğunca çocukla sözlü iletişim kurmamaya çalışmalılar. Özellikle “acıyor mu?” gibi sorular çocuğun uyumunu olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı.
3.Diş ve Çene Radyolojisi
Panaromik Röntgen Radyolojik değerlendirmede amaç gözle görülemeyen diş ve/veya kemik ve/veya yumuşak doku içerisindeki patoloji ve hastalıkların teşhis edilmesidir. Diş, çene ve yüz bölgenizden istenecek görüntüleme tetkikleri genel ya da ağız sağlığınızı etkileyecek durumların tanısı, tedavi planlaması ve tedavi aşamalarının takibi için gereklidir. Kliniğimizde X- ışını kullanılarak dijital periapikal, panoramik röntgenleri çekilmektedir. İstenecek röntgen tetkiki ve adedini hekiminiz belirler. Röntgen çekiminde kullanılan X-ışını canlı doku için zararlıdır. Bu nedenle hekiminiz sizin tanınız, tedavi planlamanız, tedavi aşamalarınızın takibi ve kontrol amacı ile gereken en az sayıda röntgen isteyecektir. Hamile iseniz veya hamilelik şüpheniz varsa hekiminize ve röntgen görevlilerine bildirmek sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu durumda radyografi çok gerekli ise istenecek ve size kurşun önlük giydirilerek mümkün olan en az sayıda röntgeniniz çekilecektir.
4.Diş Çekimi ve Komplikasyonlu Diş Çekimi
o

BeklenenFaydaları Mevcut ağrı ve şikayetlerin giderilmesi, Oluşabilecek Enfeksiyonun önlenmesi, Dişin çekilemeyecek duruma gelmesini önleyerek ileri dönemde şart olan çekimi kolaylaştırmak
Olası Riskleri Şişlik, zedelenme, uyuşukluk ,Çene kaslarında ağrı, Ağız hareketlerinde kısıtlılık, kanama ,işlem sonrası enfeksiyon Sinüs boşluğunun açılması, dişin buraya kaçması, mevcut diğer diş, dolgu, protez ve dokuların zarar görmesi. Gerektiğinde diş ve kök parçalarının doku içinde bırakılması onarıcı ek cerrahi işlem gereği
İşlemin Yapılmaması Durumunda Mevcut ağrı ve şikayetlerin artarak devam etmesi. Enfeksiyon, Dişin çekilemeyecek duruma gelmesi
İşlemin Alternatifi Endodontik tedavi denenebilir. İlaç tedavisi ile dişler kronik fazda ağızda bir süre daha bekletilebilir.
5.Tedavi (Diş Dolgusu) / Kanal Tedavisi
Karşıyaka ağız  ve diş sağlığı merekzi tedavi
Beklenen Faydaları Mevcut ağrı ve şikayetlerin giderilmesi. Dişin çürük bölümünün temizlerek çürümenin durdurulması. Çürümeyi durdurarak olası çekimi önlemek. Estetik ve çiğneme fonksiyonunun yeniden kazanılması
Olası Riskleri Tedavi sırasında sinir paketinin (pulpa odasının) açılması. Diş eti ve polip kanamaları. Dolgu yapımında kullanılan malzemelere karşı allerji. Tedavi esnasında kullanılan aletlerin kırılması, boğaza kaçması. Dolgunun düşmesi, kayması. Tedavi esnasında yüksek devirle çalışan başlıkların, uçlarının yanak dudak gibi dokulara zarar vermesi, taşkın dolgu/ kanal tedavisi veya sonrasında dişin çekilmesi Dolgu sonrası geçici hassasiyet
İşlemin Yapılmaması Durumunda Mevcut ağrı ve şikayetlerin artarak devam etmesi.Dişin çürümeye devam etmesi. Dişin çekilmesi. Enfeksiyon. Çekilen dişin yerine protez yapılmasının gerekmesi. Estetik bozukluğun devam etmesi
İşlemin Alternatifi Aşırı madde kaybı olduğunda tam ya da kısmi kron yapılabilir.
6. Diş Taşı Temizliği (Periodontoloji)
Beklenen Faydaları Diş eti kanamalarının giderilmesi, Diş etindeki renk ve şekil bozukluklarının ve şişliklerin giderilmesi. Ağız kokusunun giderilmesi
Olası Riskleri Kole hassasiyeti, madde kaybı. Diş yüzeyinde pürüzlenme. Geçici işitme kaybı ve kulak çınlaması. Mevcut dolguların düşmesi, zarar görmesi Dişlerdeki lekelenmelerin ve renk değişikliklerinin tamanen giderilememesi
İşlemin Yapılmaması Durumunda Diş eti enfeksiyonları, Diş eti çekilmesi. Diş eti çekilmesine bağlı diş kayıpları
İşlemin Alternatifi Periodontal harabiyetin ve kemik kaybı ileri derecede olduğunda diş çekimi ve sonrasın da protetik tedavi yapıbilir. 
7. Sabit Protez (Venner Kron)
Karşıyaka ADSM Sabit protez
Beklenen Faydaları Mevcut olmayan dişlerin yerine yapılarak; Estetik Çiğneme fonksiyonunun ve Fonasyona (Anatomik yapılar; dil, dudak, diş, boğaz vb.aracılığıyla işitilebilen seslerin çıkarılması) destek olunması
Olası Riskleri Protez takılana kadar aşırı hassasiyet. Kesim sırasında damar sinir odasının açılması. Ağız içindeki doğal diş ile renk uyumunun tam olmaması. Kesilen dişin veya takılan protezin estetik/metalinin kırılabileceği. Köprü yapımı esnasında boşluğun 2 tarafındaki sağlam dişlerin kesilmesinin gerekmesi
İşlemin Yapılmaması Durumunda Beklenen faydaların sağlanaması. Dişlerin kayması. Oklüzyonun bozulması
İşlemin Alternatifi Köprü veya kron yerine hasta kendi imkanları dahilinde implant protez yaptırabilir. Diş kesimi istenmediği durumlarda Hareketli Protez yaptırabilir.
8. Hareketli Protez (Tam ve Bölümlü)
Beklenen Faydaları Mevcut olmayan dişlerin yerine yapılarak; Estetik, çiğneme fonksiyonuna destek. Fonasyona destek olması
Olası Riskleri Bölümlü Protezlerin ağızdaki mevcut destek dişlerin sallanmasına  ve enfeksiyona neden olabilmesi, Kullanılan metale, akriliğe, plastiğe porselene karşı allerji olması. Vuruk olması, doku uyum sorunu
İşlemin Yapılmaması Durumunda Beklenen faydaların sağlanmaması,Çene kemiğinde erime, Buna bağlı olarak daha sonra yapılan protezin tutuculuğunda azalma
İşlemin Alternatifi  Hasta kendi imkanları dahilinde implant protez ve sabit protez yaptırabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musadsm.gov.tr/?page_id=39